Zdravotechnika

  1. Návrh a projekcia, dodávka a montáž rozvodov z materiálu oceľ, meď a plast – spájanie  zváraním, lepením, lisovaním, spojkami závitovými a svorkovými.
  2. Návrh, projekcia, dodávka a montáž odpadov z materiálu PVC, KG, HT.
  3. Návrh, projekcia, dodávka a montáž zariaďovacích predmetov – umývadlá, wc, vane, batérie, sprchovacie kúty atď.