Vykurovacia technika

Môžete si u nás vybrať nasledujúce produkty a služby:

 1. Poradenstvo a projektovanie energetických celkov.
 2. Štúdie, návrhy technických riešení a realizácie vykurovania objektov od rodinných domov až po priemyselné areály.
 3. Štúdie, návrhy technických riešení a dodávok tepla pre technológie.
 4. Dodávky a montáže teplovodných kotolní pre spaľovanie zemným plynom, LPG plynom a olejom.
 5. Návrh, dodávka a montáž alternatívnych zdrojov energie:
  – tepelné čerpadlá
  – solárne kolektory
  – kogeneračné jednotky
  – vyhľadávanie, analýza zdroja odpadového tepla, predovšetkým v priemyselných areáloch, návrh na jeho využitie, dodávka a montáž zariadenia
 6. Kompletné dodávky a montáže pre vnútorné rozvody vykurovania za použitia materiálu – oceľ, meď, plast, vrátane inštalácie koncových zariadení (vykurovacie telesá, teplovzdušné súpravy) v objektoch.