Stacionárne kondenzačné kotly

Logano plus KB372

Logano plus KB372

Moderný stacionárny kondenzačný kotol kompaktných rozmerov s modulačným plynovým horákom, s výkonom 75 až 300 kW.

Stacionárny kondenzačný kotol pôsobí nielen impozantne, ale vďaka svojmu kompaktnému dizajnu zaberá malý priestor: 0,5 m2 pre verzie s výkonom 75 – 100 kW alebo 0,9 m2 pre verzie s výkonom 200 – 300 kW. Ak sú v mieste inštalácie zlé transportné podmienky, koncepcia modulárneho kotla umožňuje premenu výmenníka tepla na malú transportnú. Je to možné vďaka novej konštrukcii rámu v tvare X.

Výhody

 • moderný stacionárny kondenzačný kotol s modulačným plynovým horákom
 • nenáročná inštalácia a údržba vďaka optimálnej prístupnosti
 • spoľahlivý, inovatívny a vysoko výkonný liatinový výmenník tepla z hliníka
 • inteligentná regulácia Logamatic 5000 alebo Logamatic EMS plus
 • vysoká energetická účinnosť
 • tichá a úsporná prevádzka s LPG a zemným plynom

Logano plus GB212

Logano plus GB212

Kompaktný stacionárny plynový kondenzačný kotol s výkonmi 15 až 40 kW.

Vhodný do novostavieb, ale aj ako ideálna náhrada starých atmosférických stacionárnych kotlov. Vďaka inovatívnej a unikátnej konštrukcii zabezpečuje dobrý prenos tepla a nízke straty na strane spalín. Výsledkom týchto inovácii je vysoký stupeň účinnosti až 109,2 % a veľký modulačný rozsah 18 – 100 %. Horákový automat SAFe zabezpečuje bezpečnú prevádzku a dokonale spaľovanie.

Výhody

 • ekologický, s hospodárnou prevádzkou vďaka účinnej kondenzačnej technike, normovaný stupeň využitia až 110%
 • optimálne využitie energie a menej štartov horáka vďaka modulačnému spaľovaniu, výkonový rozsah od 18 do 100%
 • bezproblémové hydraulické začlenenie bez potreby výhybky, z tohto dôvodu je ideálny pri modernizácii starých atmosférických kotlov kompaktné rozmery a nízka hmotnosť uľahčujú prepravu a inštaláciu
 • hladká plocha výmenníka tepla a spaľovacia komora s možnosťou vizuálnej kontroly pre jednoduchú revíziu a kontrolu
 • veľký objem vody a nízky odpor na strany vody, vďaka čomu je jednoduché začleniť prístroj do systému

Logano plus GB312

Logano plus GB312

Vysokohodnotný, robustný plynový kondenzačný kotol s výkonmi 80 až 280 kW.

Nastavenie plynového horáka od výroby na zemný plyn E zaručuje okamžitú prípravu na prevádzku a dokonca aj náklady na servis zostávajú minimálne, čo umožňuje dobrá prístupnosť ku konštrukčným dielom spredu, možnosť mechanického čistenia vykurovacích plôch a moderná regulačná technika s prehľadnou koncepciou ovládania.

Výhody

 • veľkosti kotlov od 80 do 280 kW
 • kaskáda od výroby do 560 kW
 • vysoký normalizovaný stupeň využitia do 108%
 • modulačný plynový predzmiešavací horák pre tichú prevádzku
 • vysokovýkonný hliníkový výmenník tepla a tepelne izolovaný blok kotla pre vysoké využívanie energie
 • jednoduchá montáž, montáž od výroby
 • inteligentná regulačná technika (EMS a Logamatic 4000)
 • jednoduchá údržba vďaka veľkým revíznym otvorom a dobrou prístupnosťou ku konštrukčným dielom
 • možnosť mechanického čistenia vykurovacích plôch
 • voliteľná prevádzka nezávislá od vzduchu v priestore
 • extrémne ľahký a kompaktný
 • optimalizované vedenie vody
 • možnosť osadenia neutralizačného zariadenia pod kryt

Logano plus GB402

Logano plus GB402

Plynový kondenzačný kotol s výkonmi 320 až 620 kW.

Vhodný na vykurovanie priestorov a prípravu pitnej vody v obytných domoch, komunálnych a priemyselných budovách. Vďaka jeho modulačnému plynovému predzmiešavaciemu horáku sú dosahované nízke emisné hodnoty a tichá prevádzka. Cez prídavné hrdlo na nasávanie vzduchu je možné zrealizovať spôsob prevádzky nezávislý od vzduchu v priestore. Vďaka optimalizovaným vykurovacím plochám a cielenému vedeniu vody sú dosahované vysoké normalizované stupne využitia a nízke odpory vody.

Výhody

 • vysokohodnotný, robustný plynový kondenzačný kotol
 • veľkosti kotlov od 320 do 620 kW
 • kaskáda od výroby do 1240 kW
 • vysoký normalizovaný stupeň využitia do 110%
 • modulačný plynový predzmiešavací horák pre tichú prevádzku
 • vysokovýkonný hliníkový výmenník tepla a tepelne izolovaný blok kotla pre vysoké využívanie energie
 • jednoduchá montáž, montáž od výroby
 • inteligentná regulačná technika (EMS a Logamatic 4000)
 • jednoduchá údržba vďaka veľkým revíznym otvorom a dobrou prístupnosťou ku konštrukčným dielom
 • možnosť mechanického čistenia vykurovacích plôch
 • voliteľná prevádzka nezávislá od vzduchu v priestore
 • extrémne ľahký a kompaktný
 • optimalizované vedenie vody
 • možnosť osadenia neutralizačného zariadenia pod kryt

Logano plus SB625

Logano plus SB625

Oceľový kondenzačný pretlakový plynový kondenzačný kotol s výkonmi od 145 do 640 kW. S možnosťou kombinácie pre ohrev TÚV.

Výhody

 

 • sedem veľkostí kotla s integrovaným kondenzačným tepelným výmenníkom s menovitým tepelným výmenníkom od 145 do 640 kW
 • možnosť dodávky s horákom (Unit-vyhotovenie) alebo bez horáka
 • Unit-vyhotovenia vzájomne zosúladené s kotlom sú dodávané s dvojstupňovým plynovým horákomWeishaupt
 • vysoký normovaný stupeň využitia (do 109%) a vysoká úspora energie
 • všetky vykurovacie plochy a časti konštrukcie prichádzajúce do styku s kondenzátorom sú vyrobené z ušľachtilej ocele
 • malá kompaktná konštrukcia s hore umiestnenou spaľovacou komorou a kondenzačným výmenníkom v spodnej časti.dva termohydraulicky oddelené vávody vratnej vody pre vysokoteplotné a nízkoteplotné vykurovacie okruhy.
 • dva termohydraulicky oddelené vývody vratnej vody pre vysokoteplotné a nízkoteplotné vykurovacie okruhy
 • nízke hodnoty škodlivých emisií v dôsledku použitia trojťahovej konštrukcie vedenia spalín a malé objemové zaťaženia spaľovacej komory

 

Logano plus SB745

Logano plus SB745

Plynový kondenzačný kotol o výkonoch od 800 do 1200 kW. S možnosťou kombinácie pre ohrev teplej vody.

Výhody

 • vysoký normovaný stupeň využitia 109%
 • úzke kompaktné prevedenie s malou podstavnou plochou
 • optimalizácia stupňa využitia vzhľadom k dvom termohydraulicky oddeleným prípojkám vrátane vody pre vysoko a nízkoteplotné vykurovacie okruhy
 • riadenie kotla pomocou regulácie Logamatic 4000
 • možnosť kombinácie s rôznymi zásobníkmi TÚV
 • všetky časti kotla, ktoré prichádzajú do styku s kondenzátom sú z ušľachtilej ocele